Vrácení zboží a reklamace – reklamační řád

 1. V souladu se zákonem č. 367/2000 může kupující na online secondu handu www.anglicky-eshop.cz vrátit zboží nakupujícímu během 14 dnů od převzetí i bez udání důvodu.
 2. Vracené oblečení však musí být dále nenošené a a neprané a mělo by mít štítek od výrobce (položky outletu) respektive visačku obchodu.
 3. Před odesláním zásilky s vraceným oblečením je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit – nejlépe skenem faktury s vyznačením vracené položky
 4. Reklamovat je nutno vždy na adrese eshopu (Seč) -  nelze reklamovat na výdejním místě (Čáslav).  Nakupující musí poslat vracené oblečení na adresu sídla prodejce – Martina Černáčová, Počátky 75, Seč, 53807.
 5. Reklamované oblečení nelze vracet na dobírku, tímto způsobem vracené zboží nebude prodejce přijímat.
 6. Při splnění uvedených podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s nakupujícím finanční vypořádání dobropisem - vrácením hodnoty vraceného zboží na účet do 7 dnů od obdržení daného zboží.
 7. Pokud bylo v objednávce, z níž zákazník zboží vrací, využito poštovné zdarma a hodnota vraceného zboží sníží hodnotu zboží původní objednávky pod 1500Kč, bude poštovné odečteno od částky vracené zákazníkovi za reklamované/vracené zboží.
 8. Veškeré náklady spojené s reklamací hradí nakupující.
 9. V souladu s § 2167 písm. c) a § 2168 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 13 a § 24 odst. 7 písm. k) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele neposkytuje prodávající záruku na použité zboží.
 10. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout další objednávku od nakupujícího, jehož reklamace jsou vyhodnoceny eshopem jako spekulativní.
 11. Eshop si vyhrazuje právo přestat obsluhovat zákazníky, kteří si opakovaně nepřevezmou svojí zásilku v době stanovené dopravcem pro vyzvednutí/převzetí.
 12. Kupující souhlasí s tím, že pokud si objednávku nevyzvedne, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat zaplacení vynaložených nákladů na dopravu navýšených o balné (30 Kč).
 13. V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.